podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Kuwejt - wiza, ambasady, przepisy

Kuwait City     
kuwejt
Kuwejt - podróże do KuwejtuKuwejt - mapa krajuKuwejt - spis artykułów i galeriiKuwejt - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeKuwejt - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaKuwejt - szczepienia, zdrowie, poradyKuwejt - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROKuwejt - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOKuwejt - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Kuwejtu. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Kuwejtu, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy podlegają obo­wiązkowi wizowemu. O wizę można się ubiegać w Am­basadzie Kuwejtu w Warszawie. Obywatele polscy mogą również otrzymać wizę w celu turystycznym na okres do 3 miesięcy na lotnisku w Kuwejcie, bez uprzednich formalności. Do uzyskania jej niezbędny jest paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy. Uwaga: Szczególną ostrożność przy planowaniu podróży do Kuwejtu winny zachować samotnie podróżujące kobiety, którym władze kuwejckie mogą odmówić wydania wizy (zaleca się wcześniejszy kontakt z Ambasadą Kuwejtu w Warszawie). Nie ma możliwości przedłużenia lub zmiany sposobu wykorzystania wizy turystycznej (visit visa) dla innego rodzaju pobytu (np. w przy­padku zamiaru podjęcia pracy) bez wcześniejszego opuszcze­nia terytorium Kuwejtu. Uwaga: Granica ku­wejcko­-iracka zamknięta jest dla ruchu turystycznego i biznesowego.
Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce jest akceptowane przez 3 miesiące w przy­padku cudzoziemców przebywających w Kuwejcie na pod­stawie wiz turystycznych. Cudzoziemcy przebywający na pod­stawie wiz pobytowych, legitymujący się prawem jazdy swe­go kraju i mający wyższe wykształcenie mogą uzyskać kuwejckie prawo jazdy ważne we wszystkich krajach Rady Współpracy Państw Zatoki (w przypadkach wątpliwych sugerowany jest kontakt z przyszłym pracodawcą).
Podróżowanie po kraju
Cudzoziemcy mogą poruszać się bez ograniczeń, z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów eks­ploatacji złóż ropy naftowej, zakładów energetycznych i prze­pompowni wody. Wykonywanie fotografii w tych strefach, a także w sąsiedztwie instytucji państwowych i placówek dyplo­ma­tycznych zagrożone jest karą grzywny i zatrzymaniem.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń we wwozie i wywozie pieniędzy. Zabronione jest wwożenie alkoholu, wędlin i innych przetworów z mięsa wieprzowego, materiałów pornograficznych, narkotyków, środków psychotropowych, sterydów, a bez specjal­nego zezwolenia – broni i amunicji.
Bezpieczeństwo
Osobom podróżującym do Kuwejtu zaleca się zacho­wanie ostrożności z uwagi na ew. możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ze strony fundamentalistów muzułmańskich. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest znikome.
Przydatne informacje
• Banki czynne są od niedzieli do czwartku. Nie zezwala się na zakładanie rachunków bankowych bez okazania wizy po­bytowej.
• Walutę można wymieniać w kantorach.
• Dni wolne od pracy to piątek i sobota.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Kuwejcie
Al-Jabriya, Block No. 7, Street No. 3, House No. 20
Kuwait
Adres do korespondencji:
P.O. Box 5066, Safat, 13501 Kuwait
tel.: (00-965)53 11 571 do 2
fax: (00-965)53 11 576, 53 11 578
e-mail: economic@kuwejt.polemb.net
www.polambakuw.gov.kw
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Państwa Kuwejtu
ul. Franciszka Nullo 13
00-486 Warszawa
tel.: 622 28 60, 696 46 53, 626 02 31
fax: 627 43 14
embassy@kue.com.pl

Wydział Konsularny
tel.: 622 28 60, wew. 119
fax: 622 17 45
consularsection@kue.com.pl